Kernfunctionaliteiten

- Gebruikersvriendelijke interface
- Systeem gebaseerd op cyclisch
  proces
- Krachtige zoekfunctie
- Automatisch revisiebericht naar
  document-verantwoordelijke
- Link met microsoft outlook
- Inzage door medewerker via niet
  te muteren .pdf (acrobat reader)
  bestanden
- Meerdere locaties in te zien
meer...

 
  Kwaliteitsysteem

- Integratie kwaliteitsnormen.
  Bv HKZ, Tx-keur, INK, MIK-v
- ondersteunt uw certificerings-
  traject

 
  Actief hyperlinkbeheer

In elk systeem van kwaliteits- documenten zijn de onderlinge verwijzingen van het grootste belang. Om te zorgen dat er nooit blinde verwijzingen onstaan worden de verwijzingen (hyperlinks) naar andere documenten op de achtergrond beheerd

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) als normsysteem
  Het cliŽntenperspectief staat centraal in het HKZ model. Het cliŽntenperspectief wordt in de rubrieken van het primaire proces beschreven (1,2 en 3). Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. VisualDoc is speciaal ingericht om de documenten die hierbij van belang zijn te beheren. Daarnaast geeft VisualDoc inzicht in de normen en levert het management informatie om het proces tot certificering te ondersteunen. In een handomdraai ziet u of uw organisatie voldoet aan de eisen van het beoogde certificaat. De auditor kan hier gebruik van maken. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) ťn ook de interne organisatie. De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt. Om het HKZ Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2000-normen als basis en omvatten daarnaast branchespecifieke eisen. Iedere branche heeft een eigen set normen (certificatieschema). De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, etc (zie figuur) aan specifieke eisen voldoen. Het Harmonisatiemodel wordt bij de invulling van de normen als uitgangspunt genomen.

Profiel handboek
Uw organisatie heeft het voornemen te starten met een certificeringstraject. Dan kan, indien u daarbij kiest voor begeleiding van uw certificeringstraject van van Veggel consultancy, een compleet handboek aangereikt worden wat direct in VisualDoc beschikbaar is. Met aanpassingen voor de locale situatie bent u dan een stuk op weg.

In het voorbeeld wordt gesproken over de HKZ - normen. Koppeling aan ALLE normsystemen is mogelijk.

Samenwerking partners in zorg
Samenwerking met v. Veggel consultancy
HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector)
Ondersteuning netwerksystemen v. Loon - it.

 
HomepageProductsServicesAbout UsCareersContact Us
Copyright (c) 2005 BusinessName.com. All rights reserved.